De-Verkleedkamer

Voor een geslaagd kinderfeest!

I Algemene voorwaarden van De Verkleedkamer:

  1. De huurder mag het gehuurde niet uitlenen, verkopen of verhuren aan derden.
  2. Het gehuurde haalt u de dag vóór de reserveringsdatum op en brengt u de dag van het feest of de dag erna vóór 12.00 uur terug. Andere tijden eventueel mogelijk na mondeling of telefonisch overleg.
  3. Indien u een complete themakist huurt, hoort daarbij een draaiboek, goed voor een feestje van ongeveer drie uur. Het draaiboek kan na betaling van € 7,50 op een eerder tijdstip opgehaald of gemaild worden.  Dit bedrag wordt bij het ophalen van de spullen verrekend met de huursom.
  4. Bij het ophalen en terugbrengen van het gehuurde wordt één en ander aan de hand van een paklijst samen met u doorgenomen. Acceptatie betekent dat de spullen compleet en kwalitatief in orde worden bevonden. Houdt er a.u.b. rekening mee dat halen en brengen een kwartiertje van uw tijd kost.
  5. Het gehuurde wordt alleen meegegeven na contante betaling van de huur en de borg.  De borg bedraagt voor een complete themakist € 50,--. U tekent voor ontvangst van het gehuurde en wij geven u een bewijs van betaling van het borgbedrag. Indien u geen tijd heeft om bij het terugbrengen van de spullen te wachten tot één en ander gecontroleerd is, zullen wij de borg later op uw bankrekening overmaken.
  6. Indien kleding of andere zaken onherstelbaar zijn beschadigd, zal dit in mindering gebracht worden op de borg. De geleverde kleding wordt door ons gereinigd. Normale vervuiling wordt niet in mindering gebracht op de borg. Verfvlekken, lijmvlekken, mayonaisevlekken e.d. zien wij NIET als normale vervuiling.
  7. Het gehuurde mag alleen onder toezicht van een volwassene door kinderen worden gebruikt.
  8. Wij erkennen geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel veroorzaakt door het gebruik van door ons geleverde produkten en materialen. U bent zélf verantwoordelijk voor het verloop van het feest.
  9. Alles wat u in de themakist aantreft, moet ook weer ingeleverd worden, incl. tafelkleed, bekers, borden, bestek etc. Alleen op deze wijze kunnen wij deze prijzen handhaven.